Sold

Pipe, 1975

Artist Eliyabeth Kahootok

....

Gjoa Haven
Stone, Caribou Antler
1.5” x 4.25” x 2”