Sold

Hare

Artist Pitseolak Ohutsiaq

....

Cape Dorset
Serpentine
7" x 6" x 4"